Inversió

Jordà & Guasch, ofereix un assessorament global en un mercat variable que es veu afectat per l'evolució dels índex macroeconòmics, fiscals i jurídics.

A la nostra companyia, l'adquisició d'immobles és una inversió segura que genera importants beneficis, degut a l'alt rendiment que s'obté com a conseqüència de la percepció de lloguers rentables i plusvàlues elevades.

  • Assessorament i selecció de la operació d'inversió.
  • Venda d'immobles de renda en ús terciari.
  • Inversió en sòl i Propietat Industrial.
  • Estudi / execució d'operacions de Sale & Leasebak.
  • Anàlisis de la Due Diligence per a inversors.
  • Venda de finques en propietat vertical.