Marketing y Comunicació

Realitzem les estratègies de marketing i de comunicació orientades a la comercialització del producte immobiliari tenint en compte el perfil del client, el target, el timing, els objectius, i l´immoble en si mateix i el seu entorn.