Serveis Corporatius

Obtenir rendiment de les propietats exigeix no només la capacitat de saber adaptar i realitzar polítiques estratègiques, sinó un alt grau de coneixements i sabers tècnics en cadascuna de les àrees d' assessoria immobiliària.

  • Assessorament en l'optimització dels actius immobiliàris.
  • Gestió immobiliària per a corporacions nacionals i internacionals.
  • Estudis i anàlisi de carteres immobiliàries.
  • Gestió de Projectes Immobiliaris.
  • Representació de Corporacions.
  • Serveis corporatius Integrals Immobiliari.