Research

Des d'aquest departament es realitzen els informes de mercat dels sectors d'oficines, industrials i logística i locals comercials dirigits a usuaris, inversors i clients com a valor afegit dins del coneixement del món immobiliari que Jordà & Guasch ofereix.

L’equip d’investigació i anàlisi està en contacte continu amb el mercat.

Tant els preus, les localitzacions, com la disponibilitat o la situació econòmica del país són alguns dels paràmetres que el nostre departament analitza per poder elaborar informes de mercat.